Smatrate li da je primjereno da vlasti u RS političare iz SZP nazivaju izdajnicima i poturicama?

Da (94)
Ne (280)
Ukupno glasova: 374