Šta očekujete dolaskom migranata u BiH?

Povećanje stope kriminala (41)
Nasilje na ulicama (13)
Smanjenje socijalnih davanja za domaće stanovništvo (7)
Promjenu strukture stanovništva (22)
Promjenu načina života (8)
Ne očekujem nikakvu promjenu (72)
Ukupno glasova: 163