Smatrate li da nadležni u BiH rade dovoljno kako bi spriječili poplave?

Rade dovoljno (7)
Ne rade dovoljno (47)
Ukupno glasova: 54