Da li će EJOF 2019 popraviti imidž BiH u svijetu?

Da (19)
Ne (34)
Ukupno glasova: 53