Po vašoj procjeni koliko će vam trebati novca da bi spremili djecu u školu?

Do 100 KM (5)
Od 100 do 200 KM (5)
Od 200 do 300 KM (4)
Od 300 do 400 KM (8)
Od 400 do 500 KM (6)
Više od 500 KM (26)
Ukupno glasova: 54