Da li biste svoju djecu prije upisali u privatnu ili u državnu osnovnu školu?

Privatnu osnovnu školu (31)
Državnu osnovnu školu (51)
Ukupno glasova: 82