Srđan Puhalo

Godina koju su pojeli ratni zločinci?

Prošle godine sam pisao o broju srpskih žrtava u Bosni i Hercegovini, ili je tačnije reći o broju Srba koji su poginuli ili bili ubijeni od strane Hrvata i Bošnjaka kao borci ili civili. Prema zadnjim podacima Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica RS u periodu od 01. 01. 1991. godine do 31. 12. 1995. godine taj broj je 27.835 ljudi i on je u odnosu na izvještaj od prošle godine veći za 1.121 ili za 4%.

Imamo li u vidu da je rat u Bosni i Hercegovini počeo u martu ili aprilu 1992. godine (ni oko toga se ne možemo dogovoriti) tj. izbacimo li Srbe koji su poginuli na ratištima u Sloveniji i Hrvatskoj (664) onda je taj broj ubijenih Srba još manji (27 171).

Ako broj poginulih Srba podijelimo u kategorije civila i vojnika onda je slika još jasnija. Za tih pet ratnih godina poginulo je 22.005 vojnika ili 79% i 5.830 civila ili 21%. Znači omjer vojnika i civila je 4:1.

Ako pogledamo polnu strukturu poginulih u ratu vidimo da među poginulim dominiraju muškarci 25.602 ili 92%, a žene 5.830 ili 8%. Znači omjer poginulih i ubijenih muškaraca naspram žena je 9:1.

Naravno, Dodik voli da barata sa cifrom od 29.070 gdje su ubrojani i oni koji su umrli 1996. godine kao i oni čiji je status nedefinisan.

O broju Srba koji su poginuli na teritoriji koje su kontrolisale Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane nisam uspio doći, mada Tokača tvrdi da je samo tokom opsade Sarajeva od strane Vojske i policije Republike Srpske ubijeno oko 1.200 Srba i to najviše u opštini Centar oko 500. Takođe, prema podacima IDC tokom rata je u redovima Armije BiH poginuo 361 Srbin.

Kao što sam ranije kazao ovo su podaci zvaničnih institucija Republike Srpske i drugih zvaničnih podataka nemamo. Istina, imamo podatke iz „Bosanske knjige mrtvih“ Mirsada Tokače ili Suda u Hagu o broju stradalih u Bosni i Hercegovini, ali ne postoji ni volja ni želja institucija da se ti podaci međusobno ukrste i raščiste sve nedoumice i nedostatci.

Na kraju želim da podsjetim braću Srbe da je u proteklom ratu (prema Tokači) poginulo 64.036 Bošnjaka od toga 33.070 ili 51,6% civila i 30.966 ili 48,3% vojnika. Kada govorimo o Hrvatima njih je u Bosni i Hercegovini od 1991. godine do danas poginulo ili ubijeno 7.762, od toga 2.152 ili 27,7% civila i 5.610 ili 72,3% vojnika.

Od rata su prošle 22 godine i teško je očekivati da će se ove brojke drastično mijenjati.

Zašto vam sve ovo pišem?

Zato što je neki dan Mladen Ivanić izjavio da nam stiže "Uskoro istina o tezi da su Bošnjaci žrtve". Ne znam šta je ovim Ivanić htio reći, ali znam da je potrošio svoj mandat, zajedno sa svojim pulenima Izetbegovićem i Čovićem, ni jednog trenutka ne razmišljajući da uradi bilo šta da Bosna i Hercegovina popiše svoje ratne žrtve i na taj način prekinu sve manipulacije oko broja poginulih i ubijenih u proteklom ratu.

Kao što smo vidjeli u posljednjih godinu dana njima su ipak važniji dželati od žrtava. Važnije im je da zločince uljude i oljude, a žrtve etnički podijele, iskoriste za političku manipulaciju i pripreme terena za buduće ratove.

 


#VašStav #VašaPriča

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije.

 

 

 

Komentari
Twitter
Anketa

Da li ste zadovoljni kako je vlast u RS organizovala proslavu 9. januara Dana Republike Srpske?

Rezultati ankete
Blog