Miroslav Gojković

Paul Ree „Psihološka razmatranja“

„Paul Ree se danas gotovo neodvojivo veže za subinu Fridriha Ničea“, prva je rečenica u predgovoru za ovu sjajnu knjigu koju je preveo i predgovor napisao Edi Bokun, mladi istoričar i prevoditelj iz Tuzle. Prevod te knjige je jedan od mnogo primjera da u Bosni i Hercegovini ima većih, važnijih, svjetlijih i drugačijih stvari sem maliciozne i licemjerne politike i plitkih i jalovih govora i rasprava pohlepnih i sebičnih političara, značajnih stvari koje nažalost često ostaju ispod radara javnosti, jer „pčele vole med, a muhe vole izmet“, a, kao što znamo, pčele izumiru, a muhe su sve otpornije, pa je izmet sve potrebniji.

Ova knjiga je, sem svih ostalih tema i značenja, jedan radikalan govor i udar na naše licemjerje i sujetu/sebičnost, stalno iznova dovodeći u pitanje sve ono zbog čega se sami sebi činimo dobrima, velikima, plamenitim i ukazuje/pokazuje/dokazuje da sve što radimo uglavnom radimo (i najplemenitija djela) zbog sebe, svoje slave, želje da probudimo zavist kod drugih, želje da budemo veći i bolji u očima drugih, a ne iz istinske ljubavi i spremnosti na žrtvu za Drugog. Time je ova veličanstvena knjiga jedna duboka kritika i prevrednovanje malograđanštine /“svijet je siva bara osrednjosti“, Fokner/ i protestantske etike, gdje su Bog i Drugi u magnovenju, a na oltar ustoličeno častohleplje. Dakle, ova knjiga i potpuno savremena i aktuelna - kada smo, kao rod, bili više sebični i licemjerni nego danas? U dubini i konciznosti izraza, ali i beskompromisnom udaru na sentiment i „sveta“ uvjerenja i zablude ovdje se vidi i veza koja priziva Ničea, posebice njegova djela „S onu stranu dobra i zla“, „Genealogiju morala“ i „Ljudsko odviše ljudsko“. I to je još jedna važna dimenzija ovih Razmatranja – njena forma, snaga i jasnost izraza podsjetiće Vas i na Konfučija, Čanakju Pandita, ali i La Rošfukoa i Montenja.

Biti vezan uz sudbinu Ničea, za nas ovdje prevashodno znači biti vezan uz ime jednog od najvećih i najznačajnijih mislećih ljudi od Sokrata do danas. U pismu Ervinu Rodeu Niče piše kako su upravo „Psihološka razmatranja“ dokaz „rijetke darovitosti među Nijemcima“, a samom Reu piše, da čak i ako bi ovaj spis ostao sve što je napisao, dokazuje da on ima pravo tražiti da ga se mane sa pohvalama i pokudama, jer tako neovisno živi i sam za sebe hodi.

Paul Ree je živio od 1849 do 1901. Završio je medicinu i dugo godina radio kao liječnik.

„Psihološka razmatranja“ pisana su u formi kratkih izreka.  Sadrži sedam poglavlja i predgovor prevoditelja. „O knjigama i piscima“, „O ljudskim postupcima i njihovim pobudama“, „O ženama, ljubavi i braku“, „Izmiješane misli“, „O vjerskim stvarima“, „O sreći i nesreći“ i kratki esej „Ogled o sujeti“, kao svojevrsnu krunu, konkluziju, vezivno tkivo ali i vrhunac djela.

Psihološka razmatranja velika su i važna knjiga i prevoditelju i izdavaču dugujemo veliku zahvalnost!

 

Knjige možete da kupiti u Antikvarnici Ramajana

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije

 

 

 

Komentari
Blog