EU integracije BiH

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju – i šta sad?

Prvog juna 2015. godine u Bosni i Hercegovini je na snagu stupio Sporazum o stabilizaciji i prudruživanju. Ipak, nerijetko, šira populacija nije upoznata sa činjenicom da je taj Sporazum djelimično na snazi još od 2008, i to kao tzv. Privremeni sporazum, koji je uglavnom bio vezan za trgovinu. Novina je da sa sa sprovođenjem istog u punom kapacitetu počelo tek od sredine ove godine.

Nova EU inicijativa: Skrojena po mjeri BiH?

Njemačko-britanska inicijativa koja je prošle godine osmišljena kako bi otvorila novu evropsku perspektivu za Bosnu i Hercegovinu rezultirala je u potpisivanju kolektivne odgovornosti od strane BiH političara nakon čega je EU izrazila spremnost da na snagu stupi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH, koji je potpisan 2008. godine.

Poraz novinarstva i medijskih sloboda

Prema ocjenama “Reportera bez granica” koje svake godine pokazuju stepen medijskih sloboda u svijetu Bosna i Hercegovina se trenutno nalazi na 66. mjestu od ukupno 180 zemalja, i napredovala je za dva mjesta u odnosu na 2013. godinu. Ipak 66. mjesto je daleko od 2006. godine kada je BiH zauzimala visoko 19. mjesto. Od tada godinama se situacija mijenjala na gore, pa je neslavno 68. mjesto bilo 2012. godine kao i već pomenute 2013. godine.

Uskoro izvoz krompira iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju

Na sastanku održanom 26. i 27. marta 2015. godine, Stalni odbor za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu, tijelo odgovorno za bezbjednost hrane, pozitivno je ocijenio podatke dostavljene iz Bosne i Hercegovine, te dao zeleno svjetlo Evropskoj komisiji za pripremu Uredbe kojom proglašava da u Bosni i Hercegovini nema prstenaste truleži krompira.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo u BiH

Mediacentar Sarajevo u svojstvu nacionalnog koordinatora objavio je poziv za učestvovanje u nagradnom konkursu za dodjelu Nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u BiH 2015. (za postignuća u 2014.)