EU integracije BiH

Hoće li BiH (p)ostati država bez ljudi?

Fotografije i snimci punih autobusa, sa putnicima koji se nadaju da idu u jednom pravcu – slika je koja indikativno podsjeća na devedesete. Srećom, manje dramatično i krvavo, ali s potencijalno zlokobnim rezultatom.

Ključni nalazi Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2018.

Evropska komisija je juče usvojila svoj godišnji paket proširenja, uključujući sedam pojedinačnih izvještaja, ocjenjujući provedbu politike proširenja Evropske unije koja se zasniva na utvrđenim kriterijumima te na fer i rigoroznim uslovima.