Društvo

Da li znate...?

Protiv bilo kakve saradnje sa NATO savezom je 23% stanovnika Bosne i Hecegovine, dok postojeću saradnju sa ovim vojnim savezom podržava svaki treći stanovnik ove države (34%). Za veću saradnju sa NATO savezom zalaže se 21% stanovnika Bosne i Hercegovine, dok svaki deseti ispitanik (10%) daje bezrezervnu podršku saradnji sa ovim vojnim savezom.

Kakav je vaš stav o saradnji Bosne i Hercegovine i NATO-a? 


Udruženje građana Nova ideja RS 2030, u decembru prošle godine, sprovelo je istraživanje Stavovi građana Bosne i Hercegovine o evroatlantskim integracijama, na uzorku od 1 000 punoljetnih stanovnika Bosne i Hercegovine, metodom anketiranja licem u lice.

Istraživanje je sprovedeno u 29 opština u Republici Srpskoj i 29 opština u Federaciji BiH.

UG Nova ideja RS 2030, će i u narednom periodu objavljivati rezultate istraživanja.

 

Frontal

Twitter
Anketa

Čega se u ovom trenutku najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog