SARS-CoV-2

Svjetska zdravstvena skupština završena usvajanjem rezolucije kao globalni odgovor na pandemiju

Juče je završena virtuelna 73. sjednica Svjetske zdravstvene skupštine na kojoj su predstavnici iz 194 države članice SZO razmatrali o pandemiji koronavirusa. Usvojena je rezolucija u kojoj se izražava podrška ulozi SZO u koordinaciji globalnog odgovora na pandemiju COVID-19.

Rezoluciju dugačku 7 stranica predložile su neke od država članica SZO, uključujući EU i njene države članice.

U rezoluciji se poziva se na intenziviranje napora za kontrolu pandemije i na pravičan pristup svim bitnim zdravstvenim tehnologijama i proizvodima za borbu protiv virusa. Takođe poziva se i na nezavisnu i sveobuhvatnu procjenu globalnog odgovora, uključujući, ali ne ograničavajući se na, rezultate Svjetske zdravstvene organizacije.

EU je pozdravila usvajanje rezolucije konsenzusom zemalja članica SZO. Rezolucija podvlači važnost reagovanja na krizu solidarnošću i multilateralnom saradnjom pod kapom UN-a, kaže se u izjavi EU. „Pohvaljujemo SZO za njenu ulogu u vođenju odgovora na ovu krizu.“

U rezoluciji je Svjetska zdravstvena skupština priznala „ključnu vodeću ulogu SZO-a i temeljnu ulogu sistema Ujedinjenih naroda u kataliziranju i koordinaciji sveobuhvatnog globalnog odgovora na pandemiju COVID-19 i središnje napore država članica u njima“. Skupština traži da SZO nastavi sa izgradnjom i jačanjem svojih kapaciteta na svim nivoima.

Kako piše "Brisel Tajms" usvojena rezolucija zahtijeva od generalnog direktora SZO-a da pokrene, „u najranijem primjerenom trenutku, i uz savjetovanje s državama članicama, postupni proces nepristrasne, nezavisne i sveobuhvatne procjene, uključujući korištenje postojećih mehanizama, prema potrebi, pregledati stečena iskustva i stečene lekcije” iz odgovora SZO-a na COVID-19.

Rezolucijom se takođe traži da generalni direktor „nastavi blisko sarađivati sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE), Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i zemljama, kao dio Jedinstvenog zdravstvenog pristupa radi identifikacije. zoonotski izvor virusa i put uvođenja u ljudsku populaciju."

Dok je SZO sazvao ministre zdravlja iz skoro svih zemalja svijeta, dosljedna poruka tokom dvodnevnog sastanka - uključujući i 14 šefova država koji su učestvovali u otvaranju i zatvaranju - bila je da je globalno jedinstvo najmoćnije sredstvo u borbi protiv pandemije. Rezolucija je konkretna manifestacija ovog poziva i plan za kontrolu izbijanja.

„COVID-19 nas je opljačkao od ljudi koje volimo. Oduzimao nam je živote i sredstva za život; potresao je temelje našeg svijeta; prijeti da se raskine međunarodna suradnja. Ali to nas je i podsjetilo da smo, zbog svih svojih razlika, jedna ljudska rasa i da smo zajedno jači", rekao je šef SZO Tedros Gebrejesus u završnoj riječi.

"Neka naša zajednička humanost bude protuotrov našoj zajedničkoj prijetnji."

Svjetska zdravstvena skupština ponovno će se održati kasnije tokom godine.

 

Povezane vijesti:

Koronavirus: Poziva se na istraživanje globalnog odgovora na pandemiju Covid-19

 

Frontal/D.S.
Blog