Vijesti

Услови и начини кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима

Влада Републике Српске направила је Уредбу којом се утврђујууслови и начин додјеле средстава Компензационог фонда Републике Српске за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угоститељским објектима, на територији Републике Српске у циљу подстицања развоја домаћег туризма.

Уредбом Влада је дефинисала ваучер је документ који издаје Министарство на основу кога корисник ваучера остварује право на субвенцију трошкова услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта за смјештај,  без субвенције осталих трошкова исхране и пића или других факултативних услуга.

Ваучер се може искористити за плаћање:

1. трошкова ноћења са доручком у једној смјештајном јединици у  минималном трајању  од три ноћења заредом, у корист једног корисника ваучера,

2. трошкова ноћења са доручком у минималном трајању  од четири  ноћења заредом  у корист два корисника ваучера и

3. трошкова ноћења са доручком у минималном трајању  од четири  ноћења заредом  у више угоститељских објеката за смјештај, у корист два корисника ваучера, уколико се туристички аранжман реализује посредством туристичке агенције.

Ваучер се може искористити у периоду од 15. јуна до 15. новембра 2020. године.

Корисник ваучера је сваки пунољетни грађанин Републике Српске без обзира на висину личних примања, који испуњава услове из ове уредбе за додјелу ваучера.

Корисник ваучера може користити ваучер само ради плаћања услуга смјештаја која укључује ноћење са доручком код угоститеља који пружа угоститељске услуге у угоститељском објекту за смјештај ван мјеста  пребивалишта корисника ваучера. 

Вриједност ваучера износи 100,00 КМ и наведени износ представља максимални износ средстава, која корисник ваучера може једном у току 2020 године користити за плаћање услуге смјештаја (ноћење са доручком), без обзира на вриједност извршене услуге смјештаја.

Право учешћа на Јавном позиву има:

- угоститељ који је уредно измирио пореске обавезе и  има најмање четири  запослена радника и

- туристичка агенција, носилац Лиценце Министарства, која је уредно измирила пореске обавезе.

Пријава за ваучер ће садржати:

1) име и презиме подносиоца пријаве,

2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ) подносиоцапријаве,

3) мјесто и адресу пребивалишта подносиоца пријаве,

4) контакт телефон,

5) назив угоститељског објекта за који је извршена резервација смјештаја, као и  назив туристичке агенције уколико је резервација смјештаја учињена посредством агенције, 

6) период резервације смјештаја и 

7) изјаву којом подносилац пријаве за ваучер под материјалном одговорношћу гарантује да су подаци из пријаве тачни и истинити. 

 

Фронтал
Twitter
Anketa

Čega se u ovom trenutku najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog