Samo kod nas

U kakvoj državi živimo najbolje pokazuje državni posao

Bosna i Hercegovina je za državnog službenika koji bi radio na promociji investicionih mogućnosti stranim partnerima predvidjela platu od 1.117,89 KM. Taj iznos pokriva jedva 60 odsto prosječne potrošačke korpe.

Agencija za državnu upravu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH raspisala je konkurs za radno mjesto Viši stručni saradnik za promociju mogućnosti investiranja u Bosnu i Hercegovinu. Za taj posao država je predvidjela platu od nepunih 1.118 KM.

Da bi neko mogao da konkuriše na ovo radno mjesto mora da ima minimalno završen fakultet, najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, da aktivno zna minimalno jedan strani jezik (engleski), da poznaje rad na računaru i da ima položen takozvani državni ispit.

Kako je navedeno u konkursu, država očekuje od ovog novog državnog službenika da za BiH obavlja poslove i izvršava zadatke koji se odnose na upućivanje investitora ka potencijalnim projektima, predstavlja prednosti i karakteristike koje se odnose na projekte, da informiše i obezbjeđuje kontakte stranim investitorima sa domaćim subjektima i predstavnicima vlasti na svim nivoima. Taj službenik još mora da prati i sakuplja sve relevantne informacije i pravi prijedloge publikacija i prezentacija (na www.fipa.gov.ba rubrika "letci"), kontaktira potencijalne investitore i informiše ih o novim mogućnostima ulaganja. I na kraju, mora da obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka i pomoćnika direktora. I to sve za 1.118 maraka.

Ako je zvaničan podatak da je prosječna potrošačka korpa oko 1.800 KM a da državni službenik sa ovim nivoom zvanja, znanja i prakse može za mjesec dana zaraditi tek 1.118 KM ili 60 odsto potrošačke korpe, postavlja se pitanje koliko će strani investitor platiti radnika sa istim kvalifikacijama kada ga je na ove prostore doveo čovjek koji na takvim poslovima ne može zaraditi za osnovne mjesečne potrebe svoje porodice.

Ipak, nema sumnje da će za ovaj državni posao u državnoj Agenciji koja već 10 godina dovodi strane investitore biti veliki broj prijavljenih. Jer u suprotnom, 30 zaposlenih sa sličnim kvalifikacijama ne bi radilo u FIPA već bi našlo plaćeniji posao na tržištu.

Po sistematizaciji u FIPA osim direktora, zamjenika direktora i sekretara rade još i:

 • Pomoćnik direktora, rukovodilac sektora za promociju i analizu,
 • Šef odjela za promociju ulaganja,Stručni savjetnik odjela za promociju ulaganja - regionalni predstavnik u Mostaru,
 • Stručni savjetnik odjela za promociju ulaganja - regionalni predstavnik u Banjaluci,
 • Viši stručni saradnik (za ovo mjesto je raspisan konkurs),
 • Šef odjela za analizu,
 • Stručni savjetnik odjela za analizu,
 • Stručni saradnik odjela za analizu,
 • Analitičar,
 • Pomoćnik direktora - rukovodilac sektora za podršku investitorima i projekte,
 • Šef odjela za podršku investitorima,
 • Stručni savjetnik odjela za podršku investitorima,
 • Stručni saradnik odjela za podršku investitorima - Banja Luka,
 • Stručni saradnik odjela za podršku investitorima – Mostar,
 • Šef odjela za projekte,
 • Stručni savjetnik za projekte,
 • Referent za softversku podršku,
 • Samostalni referent za prikupljanje projekata Banja Luka,
 • Samostalni referent za prikupljanje projekata Mostar,
 • Pomoćnik direktora - rukovodilac sektora za opše i finansijske poslove,
 • Šef odjela za finansije,
 • Stručni saradnik za budžet i finansijske poslove,
 • Blagajnik,
 • Administrativni radnik,
 • Šef odjela za opšte poslove,
 • Stručni savjetnik za odnose s javnošću,
 • Administrativni sekretar,
 • Vozač direktora i
 • Vozač logističar

Za većinu radnih mjesta u FIPA-i vjerovatno je bilo potrebno ispuniti uslove slične onim sa početka ovog teksta.

Prema Zakonu o FIPA-i „Agencija kreira imidž o Bosni i Hercegovini kao o modernoj državi, ozbiljnom, konkurentnom i sigurnom partneru za ulaganje kapitala” što je primarni zadatak svih sutručnih saradnika, savjetnika, šefova odjela i viših stručnih saradnika u Mostaru ili Banjaluci u ovom državnom poslu.

(Frontal)Komentari
Twitter
Anketa

Da li vjerujete da će se u narednih godinu dana u Republici Srpskoj živjeti bolje?

Rezultati ankete
Blog