Tema nedelje

Istraživanje stavova građana BiH

Agencija Prime Communications je sprovela straživanje stavova građana Bosne i Hercegovine. Ukupno je ispitano 1280 ispitanika tehnikom usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primjenjen je višeetapni stratifikovani slučajni uzorak ( moguća greška ± 3% )

autor:Frontal 

Istraživanje je realizovano od 01. marta do 10. marta 2013.godine.

Sa tvrdnjom “da nema kompromisa sa političkim istomišljenicima” slaže se 34,4% ispitanih građana Bosne i Hercegovine, dok jednako toliko ispitanika 34,1% se ne slaže sa ovom tvrdnjom.

Tabela 1. Ne možemo praviti kompromise sa našim političkim neistomišljenicima?


 Sa tvrdnjom da se “ne mogu praviti kompromisi sa političkim neistomišljenicima” slaže se 41,3% stanovnika Republike Srpske i 29,9% stanovnika Federacije BiH. Istovremeno sa ovom tvrdnom se ne slaže 35,6% stanovnika Republike Srpske i 33% stanovnika Federacije BiH.

Tabela 2. Ne možemo praviti kompromise sa našim političkim neistomišljenicima? (po etničkoj pripadnosti)

Među Srbima (40,4%) nalazimo najviše onih koji se slažu da da se “ne mogu praviti kompromisi sa političkim neistomišljenicima”, a slijede Bošnjaci (31,2%) i Hrvati (31,1%). Na kompromise sa političkim istomišljenicima su najviše spremni Bošnjaci (35,5%) i Srbi (35,7%), a najmanje Hrvati (24,7%). Neodlučnih ispitanika najviše nalazimo kod pripadnika hrvatskog naroda.

NAPOMENA
U skladu sa preporukama Savjeta Evrope mediji su prilikom objavljivanja rezultata istraživanja dužni da objave sljedeće elemente:
1.    naziv organizacije koja je naručila istraživanje
2.    naziv agencije koja je sprovela istraživanje i metod koji koristi
3.    uzorak i moguća odstupanja
4.    datum sprovođenja istraživanja
Molimo sve medije koji budu prenosili rezultate ovog istraživanja da se pridržavaju ovih preporuka.
 

Komentari
Blog