Tema nedelje

Istraživanje stavova građana BiH

Agencija Prime Communications je sprovela straživanje stavova građana Bosne i Hercegovine. Ukupno je ispitano 1280 ispitanika tehnikom usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primjenjen je višeetapni stratifikovani slučajni uzorak ( moguća greška ± 3% )

autor:Frontal 

Istraživanje je realizovano od 01. marta do 10. marta 2013.godine.

Sa tvrdnjom “da nema kompromisa sa političkim istomišljenicima” slaže se 34,4% ispitanih građana Bosne i Hercegovine, dok jednako toliko ispitanika 34,1% se ne slaže sa ovom tvrdnjom.

Tabela 1. Ne možemo praviti kompromise sa našim političkim neistomišljenicima?


 Sa tvrdnjom da se “ne mogu praviti kompromisi sa političkim neistomišljenicima” slaže se 41,3% stanovnika Republike Srpske i 29,9% stanovnika Federacije BiH. Istovremeno sa ovom tvrdnom se ne slaže 35,6% stanovnika Republike Srpske i 33% stanovnika Federacije BiH.

Tabela 2. Ne možemo praviti kompromise sa našim političkim neistomišljenicima? (po etničkoj pripadnosti)

Među Srbima (40,4%) nalazimo najviše onih koji se slažu da da se “ne mogu praviti kompromisi sa političkim neistomišljenicima”, a slijede Bošnjaci (31,2%) i Hrvati (31,1%). Na kompromise sa političkim istomišljenicima su najviše spremni Bošnjaci (35,5%) i Srbi (35,7%), a najmanje Hrvati (24,7%). Neodlučnih ispitanika najviše nalazimo kod pripadnika hrvatskog naroda.

NAPOMENA
U skladu sa preporukama Savjeta Evrope mediji su prilikom objavljivanja rezultata istraživanja dužni da objave sljedeće elemente:
1.    naziv organizacije koja je naručila istraživanje
2.    naziv agencije koja je sprovela istraživanje i metod koji koristi
3.    uzorak i moguća odstupanja
4.    datum sprovođenja istraživanja
Molimo sve medije koji budu prenosili rezultate ovog istraživanja da se pridržavaju ovih preporuka.
 

Komentari
Twitter
Anketa

Da li vlasti na svim nivoima BiH spremno dočekuju moguće poplave?

Rezultati ankete
Blog