Vijesti

Saopštenje

RAK izdao dozvolu za digitalno emitovanje RTRS-a

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je pozitivno odgovorila na podneseni zahtjev Radiotelevizije Republike Srpske (RTRS), te izdala dozvolu za korištenje opreme nabavljene u prvoj (I) fazi digitalizacije koja je instalirana na području grada Banja Luke.

Podsjećanja radi, Agencija je već izdala dozvole Radio-televiziji BiH (BHRT) i Radio-televiziji Federacije BiH (FTV). Dozvole su izdate za sve uređaje koji su već instalirani i prošli fazu tehničkog prijema. Ovim su otklonjene sve prepreke za početak digitalnog emitovanja TV signala tri javna servisa na širem području Sarajeva, Banja Luke i Mostara.

 

Komentari
Blog