Vijesti

Održana prezentacija studije "Evropska unija i Bosna i Hercegovina"

Danas u 12 časova u hotelu Bosna održana je prezentacija studije "Evropska unija i Bosna i Hercegovina: Građenje države kroz proces evropskih integracija", autora Srđana Blagovčanina.

Studija analizira dosadašnji proces integracija BiH u EU, kroz prizmu građenja države i institucija. Pored razmatranja politika korištenih od strane EU, studija nudi osvrt i na način na koji su domaći akteri odnosili se prema procesu građenja države i institucija u procesu integracija u EU. Objavljivanje studije koincidira sa podnošenjem kandidature BiH za članstvo u EU, što predstavlja dodatni povod za sumiranje dosadašnjeg procesa integracije u EU 

U panel diskusiji učestvovali su: ambasador Bugarske u BiH Angel Angelov, ambasador Švajcarske u BiH Hajnrih Maurer, bivši ambasador BiH u EU Igor Davidović i profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Miloš Šolaja.

Blagovčanin je definisao tri faze evrointegracija BiH: 

1) postokonfliktna faza koja se odnosi na period od 1995. do 2000.

2) faza od 2000.-2006. u kojoj su bili vidljivi određeni pomaci

3) faza od 2006. do danas, koja je karakteristična po neprovođenju odnosno sporadičnom provođenju reformskih procesa. 

Angelov je istakao da Bugarska u ovom procesu daje podršku BiH, kao i da stanovništvo BiH mora postati subjekat evrointegracija, a ne objekat kako je to do sada bio slučaj. 

"Stanovništvo Bosne i Hercegovine mora shvatiti da ono treba da predstavlja subjekat u ovom dugogodišnjem procesu, a ne da se prepusti da o tome odlučuju neki drugi akteri", rekao je Angelov. 

Davidović smatra da je aplikacija BiH za kandidaturu u EU veoma diskutabilna i klimava, te da država mora mnogo efikasnije raditi na predpristupnom procesu, jer smo se, po njegovim riječima, 11 godina vrtili u krugu. 

Autor: Stefan Blagić
Komentari
Blog