Republika Srpska

Konferencija - hotelijeri i ugostitelji za istim stolom

Danas je u hotelu ”MALAK REGENCY” upriličena Prva menadžment konferencija hotelijera i ugostitelja u BiH - Hotel 2,1 tematskog naziva «Bosna i Hercegovina u globalnoj konkurenciji destinacija». Ovu konferenciju hotelijera i ugostitelja zajedno su Azra Džigal, Savjetnica ministrice za turizam i ugostiteljstvo F BiH i Aleksandar Đurić, savjetnik ministra za turizam i trgovinu Republike Srpske.

«Resorna ministarstva svakako su tu da saslušaju stavove struke i iste profilišu u formi akata koji će utjecati na unaprijeđenje rada. Imajući u vidu sve naše turističke potencijale, jasno nam je da trebamo imati što kvalitetniju i uređeniju receptivu, koja se prepoznaje, prije svega u hotelijerstvu, kako bi smo bili konkurentni zemljama u okruženju.», kazao je Aleksandar Đurić, savjetnik ministra za turizam i trgovinu Republike Srpske.

Tri organizatorice, Mahmuta Maša Aganović, Belma Mujadinović i Merisa Kurtanivić, naglasili su motive i ciljeve ove Konferencije.

”Cilj konferencije je da brzorastuću industriju stavimo u globalni okvir, da razgovaramo o svim aspektima koji utiču na razvoj industrije i da kao krajnji cilj razumijemo potrebe korisnika ovih usluga, to su naši turisti, naši gosti. Rezultat zadovoljenog gosta kroz adekvatnu turističku i smještajnu ponudu za državu znači povećanje GDP, zapošljavanje, promociju, a za investitore, odnosno vlasnike biznisa, znači veću zaradu, što se opet reflektuje na državni budžet.”, istaknula je  Mahmuta Maša Aganović.

“Iako Bosna i Hercegovina doživljava ekspanziju u turizmu, mi smo zapravo na samom početku i sada je pravi moment da stvorimo uslove da postanemo globalna destinacija. Na nama, koji na bilo koji način djelujemo u ovoj industriji, je da sistematično i zajednički kreiramo BiH kao destinaciju i sliku te destinacije koja će da traje. Tu se prvenstveno misli na jedinstven duh  destinacijskog brenda, na infrastrukturu, na sadržaj, na kadar. Zajedničkim naporima, pojedinac može puno ali grupa sa zajedničkim ciljem može puno vise. Upravo na konferenciji želimo da povežemo sve direktne i indirektne aktere kako bismo dali dodatnu snagu naporima koji se već sprovode i mi želimo da napravimo prostor za razgovor da se ti procesi još ubrzaju” , naglasila je Belma Mujadinović.

”Očekujemo, a s obzirom da su svi relevantni faktori u industriji turizma pozdravili ideju, a većina njih se  i aktivno  uključila i postala dio ove pozitivni priče, da će 20. april biti samo početak. Da ćemo se, nakon Prve konferencije, tradicionalna okupljati i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, pričajući o lokalnim potencijalima, ali ne zaboravljajući da smo mi Bosna i Hercegovina i da želimo biti dio globalne turističke ponude, za što se moramo uvezivati i to ne samo unutar zemlje nego i izvan njenih granica.”, kazala je Merisa Kurtanović.

Konferencija je bila razvojna i poslovna u kojoj je učešće uzelo preko 35 panelista, predstavnika institucija, biznisa, investitora, akademske zajednice i domaćih i međunarodnih eksperata, od kojih izdvajamo:  Adela Cristea, Direktoricu razvoja za Centralnu i Istočnu Europu, Hilton Worldwide,   Frank Raul Frank, Generalnog direktora za područje Istočne Europe za grupaciju Accorhotels / Orbis,  Mr. Thomas Scott Dahl, Ecola Hoteliere Lausanne.

Više o projektu:

”Hotel 21” je projekt koji je nastao iz entuzijazma grupe ljudi i organizacija koji su na različite načine uključeni u turizam i prepoznali su da je sada vrijeme da struka i biznisi kažu kuda može i treba da ide razvoj jedne od najpotencijalnijih industrijskih grana u Bosni i Hercegovini.  Da je pravi trenutak da Bosna i Hercegovina započne svoj uspon u turizmu pokazuje i podrška koju su projektu dala resorna ministarstva oba entiteta, kao i privredne komore i turističke organizacije/zajednice.

Organizatorice su na otvaranju najavile da je ova Konferencija samo početak projekta Hotel21 koji ima za cilj da postane moderator dijaloga između institucija, struke i biznisa u industriji turizma, tako da sljedeću Konferenciju Hotel21 možemo očekivati već u decembru 2017. Godine u Banja Lucu, a potom u Mostaru. 

 

 

Frontal

 

Komentari
Blog