Vijesti

Potpisan Memorandum o saradnji NSRS i Skupštine AP Vojvodine

Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Marko Aćić i generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac, danas su u Novom Sadu potpisali Memorandum o saradnji Službe skupštine AP Vojvodine i Službe Narodne skupštine Republike Srpske u cilju uspostavljanja efikasne administracije i frekventne razmjene iskustava, unapređenja javnosti i efikasnosti i težnje za ispunjavanjem standarda rada i vrijednosti Evropske unije.

Ključni ciljevi koji se žele ostvariti Memorandumom su: razmjena materijala, analiza dobre prakse i iskustava iz djelokruga rada Službe AP Vojvodine i Službe Narodne skupštine Republike Srpske, kreiranje informativnih, edukativnih i drugih publikacija, učešće u zajedničkim projektima, stručnim raspravama i edukacijama zaposlenih u obje službe i  druga pitanja i interesi u skladu sa Memorandumom. 

Memorandumom se definiše da će se generalni sekretari dvije skupštine sastajati najmanje dva puta godišnje, naizmjenično u Novom Sadu i Banjaluci, u cilju stalnog unapređenja međuregionalne saradnje, te da će koordinirati i usaglašavati stavove u svim situacijama u kojima je to moguće, a u cilju što višeg stepena saradnje dva paralamenta. 

Aćić je, nakon potpisivanja Memoranduma, izrazio zadovoljstvo što je potpisan zajednički tekst Memoranduma koji će unaprijediti saradnju dva parlamenta.

„Memorandum je potpisan na inicijativu gospodina Banjca, a u skladu sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske“, rekao je Aćić.

Dogovoreno je da službe dva parlamenta zajedno apliciraju prema fondovima Evropske unije i da urade publikaciju o sprovođenju Sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. 

„Formiraćemo zajedničko tijelo kako bi službe uveli u sistem e – parlamenta, što će poboljšati efikasnost i smanjiti troškove“, istakao je Aćić.

Banjac je rekao da će Memorandum da unaprijedi rad parlamentarnih službi. 

„Zajedno ćemo koračati prema evropskim institucijama, a ovaj memorandum garantuje brži evropski put“, kazao je on.

Memorandum predviđa da generalni sekretari Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine AP Vojvodina  svake godine, najkasnije do 15. februara, donosiće „Plan zajedničkog rada“  koji bi trebalo da sadrži tehničke detalje i vremenske okvire konkretnih poteza, poput realizacije studijskih posjeta, stručnih boravaka, razmjene materijala, zajedničkih konferencija, okruglih stolova, panel diskusija među zaposlenim i radno angažovanim licima u službama oba parlamenta.  

U Memorandumu se navodi da će dvije službe sarađivati u skladu sa: Ustavom Republike Srpske, Ustavom BiH i Ustavom Republike Srbije,  Zakonom o potvrđivanju sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, Statutom AP Vojvodina, Poslovnikom o radu Skupštine AP Vojvodina i  Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske. 

 

Frontal
 
Blog