Frontal Blog Challenge

Selektivni život

Abortus je lično pravo, pravo žene na izbor. Pravo žene da odluči šta će da radi i u to niko ne može da dira, niti zakon, niti vjerski velikodostojnici.

Iako ovo pitanje na nivou države nije jedinstveno regulisano, ipak i zakon u Republici Srpskoj, kao i zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine je veoma jasan, ženi se daje pravo da donese odluku o zadržavanju ili odbacivanju trudnoće. 

Najčešći razlozi 

Najčešći razlog zašto se žena odlučuje na abortus je neželjena trudnoća. U najvećem broju slučajeva žene smatraju da im se trudnoća i majčinstvo ne uklapaju u trenutnu životnu situaciju, kako zbog osjećaja nesigurnosti sa trenutnim partnerom, nesređena materijalna situacija; ili jednostavno ne planiraju /žele djecu.

Nijedan od ovih razloga nije sporan, niti to umanjuje pravo koje je dato ženi da odluči, samo postavlja se pitanje da li u određenim trenucima dolazi do zloupotrebe tog prava? Kada kažem zloupotreba prava, mislim na selektivni abortus. 

Selektivni abortus

Živimo u društvima u kojima se pravi slavlje od tri dana na kojima se puca kada se rodi muško dijete, pa misliš da je opet rat, a ne da se slavi nešto. U društvima gdje djevojčice nisu jednako željene, niti jednako vrijedne. U društvima u kojima najuži članovi porodice okrenu glavu kada vide da je snaja opet rodila žensko. Gdje je sramota ako se sestra ne odrekne imovine u korist brata. U društvima gdje kćerku od milja zovu „sine“. U društvima u kojima kada se ne udaš zovu te „usjedjelica“, a kada se razvedeš iz različitih razloga onda te zovu „raspuštenica“. U društvima u kojima religija predstavlja ljudima osnovu života i koja zabranjuje abortus jer ga percipira kao ubistvo, ti ljudi se odlučuju da abortiraju zdrave plodove djevojčica. Samo zato što je djevojčica.

Društveni sistem koji zbog položaja žene i pritiska okoline da žena „mora“ da rodi sina, nasljednika kuće, slave i ostalog dovodi do selektivog abortusa. 

Selektivni abortus se vrši uz pomoć genetskih testova čija prevashodna namjena je utvđivanje genetskih poremećaja, a kod nas se između ostalog koristi za rano otkrivanje pola djeteta, što je zabranjeno. 

Odakle pravo bilo kome da se igra sa tim, da odlučuje o tome ko treba da živi, a da je glavni kriterijum da li je plod muški ili ženski? Da selektivno odlučuje o pravu na život? 

Kao što rekoh, ne sporim pravo na abortus, ali kada je u pitanju abortiranje zdravih plodova djevojčica, samo zato što su djevojčice, uvijek ću biti protiv. 

 
Autor: Mirjana Trifković

 

#Frontal BlogChallenge

 

Povezane vijesti:

Kako vratiti dostojanstvo "zlatnim rukama"?

Šta je društvo bez trećeg decembra?

 

 

Twitter
Anketa

Čega bi se najlakše odrekli usljed nedostatka novca?

Rezultati ankete
Blog