EU integracije BiH

Sljedeći koraci na putu ka EU

Sve zemlje Zapadnog Balkana imaju priliku krenuti naprijed na evropskom putu. Evropska komisija ocjenjuje sve zemlje na pravičan i objektivan način na temelju vlastitih zasluga i brzine kojom ostvaruju napredak.

Politika proširenja EU mora biti sastavni dio šire strategije za jačanje Unije do 2025. godine koju je predsjednik Juncker predstavio u svom govoru o stanju Unije iz septembra 2017. i njegovom Planu za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju. Dok bi do tog datuma EU mogla imati više od 27 članica, dinamika napredovanja pojedinačnih zemalja Zapadnog Balkana na putu ka EU se zasniva na njihovim vlastitim zaslugama i vlastitoj brzini, ovisno od konkretnih postignutih rezultata. 

Komisija će započeti s pripremom Mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine nakon što primi sveobuhvatne i potpune odgovore na Upitnik. Uz neprekidan napor i angažman, Bosna i Hercegovina bi mogla postati kandidatkinja za pristupanje. 

Sama EU mora biti spremna za nove članove porodice - nakon što ispune uslove - uključujući i iz institucionalne i finansijske perspektive. Unija mora biti jača, čvršća i učinkovitija prije nego što postane veća. Kako bi osigurali učinkovito donošenje odluka, moramo koristiti glasanje kvalifikovanom većinom u Vijeću u oblastima politike u kojima je to već predviđeno. Osim toga, Evropska komisija predstavit će mogućnosti za daljnje poboljšanje upotrebe glasanja kvalifikovanom većinom u trećem tromjesečju 2018. godine - kako je najavio predsjednik Juncker u obraćanju o stanju Unije 2017. godine.

Potreban je i učinkovitiji sistem za rješavanje sistemskih prijetnji ili kršenja vladavine prava u bilo kojoj državi članici EU, a očekuje se inicijativa Komisije u oktobru 2018. godine.

Konačno, moraju se uspostaviti posebni aranžmani kako bi se osiguralo da nove države članice ne mogu blokirati pristupanje ostalih kandidata sa Zapadnog Balkana

Mnogo posla je pred zemljama kako bi došle u poziciju da zadovolje uslove i kriterije za članstvo u EU. Strategija naglašava da lideri u regionu ne smiju ostavljati mjesta za sumnju kada je u pitanju njihova strateška orijentacija i predanost. Upravo su oni ti koji u konačnici moraju preuzeti odgovornost da bi ova povijesna prilika postala stvarnost.

 

Frontal
 

 

Twitter
Anketa

Kako biste ocijenili dosadašnji rad predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika?

Rezultati ankete
Blog