Izgubljeni u tranziciji

Vareš: město které se budí

Před válkou známý podle expanze průmyslu a exploataci nesčetných rud, obvod Vareš po podepsání Dejtonské dohody většinou vyplňoval rubriky černých kronik a záporné statistiky. Náhlá zpráva o odhalení bohaté zlaté rudy a pilná práce starosty nabízí víru že se tento obvod částečně může vrátit na cestu staré slávy.


Starosta obvodu Vareš pan Zdravko Marošević, když převzal pozici vedoucího obvodu shledal rozpočtový deficit, ohromné dluhy, neuspořádané účty a chaotický stav. Díky jemu se město dnes pomalu ale jistě budí, a zvýšené jsou dotace pro sport, kulturu, sdružení mladých a jejich aktivity. Starosta Marošević je uctíván ze strany všech jeho spoluobčanů, a o tomto světlém příkladu BiH politiky říká toto: „Nejlepším modelem je, aby se zvolili schopní a ne politicky způsobilí lidé, bez ohledu na to z kterého národa pochází. Nejsou důležité ani barva kůže, ani národnost, ani vyznání, nýbrž vůle občanů“. 


(Zdravko Marošević)

V poslední době je evidentní růst zájmů cizích investorů pro investování do tohoto města, a co je to, co lokální samospráva může nabídnout investorům starosta odpovídá: „… rychlou a efektivní administraci, snížení poplatků a nákladů. Problémy se hlásí při vystavování určitých povolení ze strany jiných úrovní státní správy“. 

Nositelé aktivit mladistvých a těch kteří chtějí zanechat stopu svého  přínosu ve společnosti ve které žijí, jsou také mladí lidé ze Sdružení „Iniciativa“, kteří zdůrazňují že mají veškerou podporu z obvodu, a ponejvíce tu peněžní. To, že je nevládní sektor velice živý, je viditelné z údaje že na jeho území aktivně působí dokonce padesát sdružení. „Jedním z našich cílů je, abychom se spojily se sdruženími mladistvých ze zahraničí, a započali program kulturní výměny“, řekla nám slečna Lejla Ivazović, tajemnice „Iniciativy“.


Ještě jeden světlý příklad samoiniciativního organizování je platforma cestovního ruchu Visit Vareš, jejíž cílem je zesílení turistických potenciálů tohoto obvodu, nabídka podpory osobám nabízejícím služby v cestovním ruchu a posílení turistické infrastruktury. Založené jsou i webové stránky visitvares.com a Turist info centrum, které působí v rámci obce. Pan Almir Čikmiš, jeden ze zakladatelů platformy, na otázku jak je spokojen stupněm využití turistických potenciálů Vareše říká: „Vzhledem na potenciály které Vareš má skoro ve všech odvětvích cestovního ruchu, nemůžeme mluvit o jejich dostatečném využití. Přeci jen, pozorujeme významné pokroky ohledně obohacení naší nabídky. O Vareši se začíná mluvit jako místě s významnými přírodními krásami, bohatém kulturně-historickém dědictví, roste počet návštěv, a toto věříme že během času zvýší také zájem o investování do vývoje cestovního ruchu na těchto prostorech, jak veřejného, tak i soukromého sektoru“.


Jako perspektivní větev cestovního ruchu, z této organizace uvádí vesnický turismus, který umožní lidem aby své výrobky prodávali doslova „na prahu svého domu“. Díky tomu, už existuje několik kladných příkladů úspěšných vesnických domácností.

Berouce zřetel k tomu, že je Vareš obvod s překrásným pohořím, přírodou, výletnickými místy, bohatými dějinami a vstřícnými hospodáři, evidentní je závěr, že jsou před tímto horsko-báňským městem slibné dny. Dobrá a úspěšná práce jednoho funkcionáře jakožto je pan Marošević a mladí vědomí lidé, představují skutečné osvěžení a ukazatel pro úspěch tohoto obvodu.


 

Frontal

 

 

Blog