Vijesti

Uvedena nova kategorija inspektorata - inspekotrat posebne i unutrašnje kontrole

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas na sjednici održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o inspekcijama Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuje se obavljanje inspekcijskog nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ovlašćenja, prava i obaveze inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, odlučivanja po žalbama izjavljenim na rješenje inspektora, izvršenja rješenja inspektora, posebni postupci u inspekcijskom nadzoru, postupak posebne i unutrašnje kontrole, prekršajna odgovornost i druga pitanja značajna za obavljanje inspekcijskog nadzora u skladu sa važećim propisima Republike Srpske.

U odnosu na važeći Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj, uvedena je nova kategorija inspektora - inspektor posebne i unutrašnje kontrole, a sve u cilju podizanja kvaliteta rada inspektora, eliminisanja nezakonitog, nepravilnog i neprofesionalnog rada, poštovanja pravila vođenja postupka, ujednačavanja postupanja kroz unapređenje internih postupaka, sticanje povjerenja građana i pravnih lica u rad inspekcija.

Sa namjerom da se izbjegne dupliranje, odnosno preklapanje inspekcijskih kontrola predloženo je usklađivanje planova rada republičkih inspektora i inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave, radi unapređenja koordinacije rada inspekcija i djelotvornosti inspekcijskog nadzora i praćenje njihove realizacije. Kako bi se i kroz inspekcijski nadzor doprinijelo rastu privrede i konkurentnosti u oblasti poslovnog okruženja, predložena su nova ovlašćenja kojima se pojačava preventivno djelovanje Inspektorata, a koje se ogleda u pružanju savjetodavne pomoći subjektima nadzora.

 

Frontal

 

Blog