Koliko je vjerovatno da će u narednih 20 godina u BiH dominirati Bošnjaci?

Veoma vjerovatno (130)
Uglavnom vjerovatno (31)
Uglavnom nije vjerovatno (37)
Uopšte nije vjerovatno (44)
Ukupno glasova: 242