Frontal blog
Saša Stevanović

Investicije da, ali kada, gdje i na koji način?

Nove investicije su dobre za zapošljavanje, ekonomski rast, povećanje životnog standarda. Ovo je mantra koja se stalno ponavlja i vrti. Ono na šta je potrebno skrenuti pažnju, a vezano za investicije je da su dobre samo investicije, koje…

Fond solidarnosti

Etimološko poreklo riječi fond potiče od latinske riječi fundus što znači dno, temelj, komad zemljišta. Katastrofalne poplave koje…
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete