Da li BiH doživljavate kao državnu zajednicu ili kao državu sastavljenu od dva entiteta i Brčko distrikta?

Državnu zajednicu (35)
Državu sastavljenu od dva entiteta i distrikta Brčko (82)
Ukupno glasova: 117