Smatrate li da je bolje raditi u privatnom ili u javnom sektoru?

Privatni sektor (23)
Javni sektor (43)
Ukupno glasova: 66