Da li više, manje ili jednako kupujete domaće proizvode za vrijeme pandemije?

Više (21)
Manje (8)
Jednako (41)
Ukupno glasova: 70