Da li djeca treba da pohađaju nastavu u školama od 1. septembra?

Da (70)
Ne (31)
Ukupno glasova: 101