Da li Republika Srpska treba da dozvoli otvaranje migrantskog centra na svojoj teritoriji?

Da (113)
Ne (161)
Ukupno glasova: 274