Da li bi voljeli da vam djeca ostanu u BiH ili da odu iz zemlje?

Da ostanu u BiH (69)
Da odu iz zemlje (128)
Ukupno glasova: 197