U kojoj državi su građani BiH najbolje živjeli?

Bosna i Hercegovina (25)
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (105)
Kraljevina Jugoslavija (25)
Austrougarska monarhija (26)
Ukupno glasova: 181