U kojoj državi su građani BiH najbolje živjeli?

Bosna i Hercegovina (24)
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (97)
Kraljevina Jugoslavija (22)
Austrougarska monarhija (22)
Ukupno glasova: 165