Ponedjeljak, 18. decembar 2017.

Srđan Puhalo

Enciklopedija države Republike Srpske

Da bi nešto moglo da se nazove država mora da ima narod, teritoriju, funkcionalnu vlast, da je međunarodno priznata i enciklopediju. Zbog toga je 2007. godine Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske ili ti ANURS,  pod pokroviteljstvom predsjednika Dodika, Narodne skupštine i Vlade RS krenula da piše ovo kapitalno djelo o Republici Srpskoj.

Nije to mali posao ali enciklopedije su napisale Hrvatska i Srbija sasvim logično je da je ima i Republika Srpska. Osim tjeranja inata sa komšijama, ova enciklopedija se piše i zbog velikih sila koje zbog svog neznanja i pogrešnih predstava o „malim narodima“ prave velike greške.

Zato su srpski akademici odlučili da svima nama ponude objektivne podatke bazirane na pouzdanim izvorima, provjerenim činjenicama i nauci, bez bilo kakvog uticaja i uplitanja politike. Pogotovo što svoju enciklopediju piše i Federacija BiH i koja će vjerovatno  biti neobjektivna i baziraće se na nepouzdanim, neprovjerenim, nenaučnim činjenicama i Islamskoj deklaraciji.

Koliko će enciklopedija biti istinita i bazirana na činjenicama i bez uplitanja politike najbolje govori ovaj pasus sa sajta ANURS kada govore o projektu enciklopedije „U pokušaju da stvorimo objektivnu sliku o nama, našli smo se u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na druge države nastale iz bivše Jugoslavije, jer su one od bivše države naslijedile organizovane i afirmisane naučne, statističke, medijske i druge ustanove i raspolažu sa većim fondom građe i naučno verifikovanih dokumenata, sve do enciklopedijskih izdanja.“

Da vam pojasnim, Republika Srpska je država nastala iz bivše Jugoslavije, koja je opet dio države Bosne i Hercegovine. Ako nastavimo ovu misao do kraja,  možemo reći da se ona graniči sa državama Hrvatskom, Srbijom, Crnom Gorom i Federacijom BiH.

Već zamišljam analitičare Ujedinjenih nacija, Njemačke, SAD, Velike Britanije, Evropske unije, Soroša, Rusije, koje nam kroje granice, društvena uređenja i prave velike greške, kako ostavljaju svoje lap tope i proklinju Gugl dok listaju jedan od pet ćiriličnih tomova tomova Enciklopedije RS revidiraći svoje znanje a samim tim i odnos, prema Srbima u Republici Srpskoj.

Na predstavljanju prvog toma Enciklopedije najavljeno je da će u njoj će biti, "obrađena sva naseljena mjesta, pa i ona koja više ne postoje" ili uskoro neće postojati kao što su Kalinovik, Ljubinje ili Ribnik. 

Prvi tom Enciklopedije ima 783. Stranice „istine“ od slova A do slova B, ali mene interesuju neka druga slova i neki drugi toponimi koje ćemo morati sačekati u sljedećim tomovima.

Biće interesantno vidjeti kako će Enciklopedija Republike Srpske pisati o broju stanovnika u njoj s obzirom da dva konačna rezultata zadnjeg popisa? Kako će pisati o mjestu Tomašica pokraj Prijedora ili Srebrenici? Šta se desilo 90-ih sa Aladža džamijom, Ferhadijom i Arnaudijom 90-ih godina? Da li će Brčko biti grad u Republici Srpskoj ili neće? Da li će se Radovan Karadžić biti samo pjesnik, psihijatar, prvi predsjednik Republike Srpske ili će biti i ratni zločinac? Da li je Risto Đogo vedeta srpskog novinarstva ili nije? Da li će se spomenuti da se Kneževo nekad zvalo Skender Vakuf, a Banj brdo Šehitluci? Da li je u Jasenovcu ubijeno 550 000 Srba? Da li je četnički vojvoda Uroš Drenović antifašista?

Priznajem malo sam skeptičan jer ipak se radi o državotvornom djelu.

 

#VasStav #VasaPrica

 

 Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije.

 

Komentari
Blog