Lana Zečević

Škola ubija umjetnike

Škole predstavljaju formalno obrazovanje koje je obavezno za svakog čovjeka. Srednja škola nije obavezna zakonom, ali svako ko imalo cijeni sebe, želi da završi srednju školu  i usavrši  se u nekoj oblasti. Prednosti škola  su sva ona prijateljstva koja steknemo, svi oni odmori provedeni sa našim školskim drugarima koji s vremenom postaju i naši  dugogodišnji prijatelji.

Socijalizacija u društvu i razvoj komunikacijskih vještina je veoma bitan dio za svakog čovjeka. Naučimo i edukujemo se o mnoštvu  novih stvari, nekih manje ili više bitnih koje će nam pomoći u obrazovanju. Međutim, da li to znači  da su škole  odgovorne da nas oblikuju u određeni kalup? Škole su po meni robovi vlasti te predstavljaju ustanove koje  nas  pakuju u foliju sistema.

Sjećam se da sam jednom dobila temu u školi  da pišem  na teme kao što  su “ Sreća” ili “Ljepota je u oku posmatrača”. To su subjektivne teme na koje mogu napisati 2 rečenice  ili 2 lista u zavisnosti od toga šta  za mene predstavaljaju. Sjećam se da me profesor pogledao i rekao kako je sve to super, samo da ustvari ništa  nije tako u realnom svijetu i da nije dovoljno dobro. Da li je on trebao da ocijeni tehniku pisanja, gramatiku i neke druge tehničke stvari ili je trebao da opovrgne moje mišljenje  i smjesti me u kalup?

Uvijek se govorilo o nasilju među vršnjacima. Zar i sputavanje učenika i nedostatak prava nije neka vrsta nasilja? 7 milijardi ljudi postoji, samim tim i 7 milijardi različitih mišljenja. Ne mislim da je potrebno da 2 osobe razmišljaju na isti način, a kamoli 7 milijardi. Najveći naučnici su bili problematični u školi ili su čak bili izbačeni. U njima se budio bunt na sisteme koji su postavljeni u školama, a profesori su robovi tih sistema. Zašto je jedan Nikola Tesla morao da se uklopi u masu ili jedan Albert Ajnštajn? Najveći problem je što se danas još uvijek znanje i inteligencija mjere po ocjenama.

Ja se lično slažem sa Gardner da postoji nekoliko tipova inteligencije i da ne može jedna osoba biti dobra u svemu. Samo je bitno kako ispoljiti svoj talent, svoju kreativnost, a to je ono čega manjka u školama. Potrebno je nadahnuće da bi nastala umjetnost, a nadahnuće je ključ svega.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije

Komentari
Blog