DUŠAN ŠEHOVAC

Indijanci i Srbi loši momci po P.Handkeu? i S.Žižeku!

Kreatori, subjekti sarajevskog i bosanskohercegovačkog javnog mnenja, uvijek se obraduju i iskoriste , odmah objave, prenesu svaku javno iznesenu izjavu koja govori, ili liči na urbanu legendu o “opkoljenom Sarajevu” i Srbima kao lošim momcima.

Nažalost ovom prilikom , jer je to željeno i potrebno sarajevskom dolinskom javnom mnenju, da se ponovo po hiljaditi put Srbi opišu kao loši momci, koristi se, iskorišten je stav, (sumnjam da je P.Handke tako mislio,) da su i Indijanci, starosjedioci na tlu sadašnjih SAD-a loši momci. Naglašavam da su Indijanci starosjedioci, jer će mi ovaj pojam biti važan kad opisujem Srbe koji su “opkoljavali” ili bili opkoljeni u podijeljnom i opkoljenom Sarajevu.

U intervjuu današnjem dnevnom listu “Oslobođenje”, (19.10.2019. godine) poznati filozof Slavoj Žižek govoreći o dodjeli Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu, odgovarajuči na pitanje:

„Potičete iz bivše Jugoslavije, zemlje koja je za Handkea uvijek bila melanholična utopija. Da li ga razumijete?“, odgovorio:

“Nikakvo čudo što se Handke okrenuo Srbiji kao posljednjem bastionu autentičnog u Evropi. On je bosanske Srbe koji su opsjeli Sarajevo “poredio sa Indijancima koji napadaju i kolju 'američke karavane'.”

Ovo poređenje iz izjave P.Handkea može se dvostruko, višestruko tumačiti, razumijeti, pa čak i tvrditi da nije logična i upotrebljiva!

Moguće je da je ispravno prvo: tumačenje da su Indijaci i Srbi loši momci, a “američke karavane” i opsjelo Sarajevo dobri momci po shvaćanju P.Handkea a i S.Žižeka; a možda je istnitije drugo tumačenje da su Indijanci i Srbi dobri momci po mišljenju P.Handkea a “američke karavane” i opsjelo Sarajevo loši momci!

Do danas sam vidio, čuo i čitao da P.Handke govori dobro o Srbima i da ih podržava. Sumnjam da je moguće da je u ovoj njegovoj, aktueliziranoj izjavi od S.Žižeka, negativno govorio o Srbima! Osim ako neko neće da nametne stav da Srbi iz Bosne i Hercegovine ne pripadaju Srbima Republike Srbije, da su drugačiji, i da je P.Hendke jedan od promotor ove ideje, ovog stava?

E moj Dušane, zar očekuješ od svih onih koji horski pjevaju o Srbima kao lošim momcima, da budu logični, precizni, odgovorni i da svoje izjave zasnivaju na činjenicama, dokumentima!

Ne tvrdim da su moji stavovi apsolutno tačni, ali se nadam, to se mnogo puta potvrdilo, da će izazvati pažnju i polemiku, i zato ovo danas pišem!
U prvom djelu ove izjave P.Handke govori o Indijancima, koji su, poznato je da oni starosjedioci, svoji na svome, i da žive vijekovima na toj teritoriji a američke karavane su bile sastavljene od evropskih osvajača koji su došli da osvoje i vladaju tom teritorijom.

Istina o Sarajevu ratnom glasi: I opkoljeni i opkoljivači su starosjedioci, i nisu kao osvajači došli sa drugih kontinenata i formirali “američke karavane”!

Većina Srba koji su živjeli i ratovali u i oko Sarajeva su autentični starosjedioci, koji desetinama godina, vjekovima žive na ovoj teritoriji, svoji na svome kao i Indijanci.

Građani Sarajeva svih nacija, koji su tokom rata živjeli na teritoriji opsjelog i podjeljenog Sarajeva su većinom starosjedioci, svoji na svome, u malo manjem postotkom u odnosu na Srbe, jer su tu ratovali I istočnobošnjaci i sandžaklije!

U propagandnom ratu protiv Srba, svjetskom javnom mnenju prodata je i kupljena priča o Srbima koji su došli iz Srbije, Crne Gore i iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine i opsjeli (P.H), opkolili Sarajevo, popeli se na brda oko Sarajeva i terorizrali i pucali po Sarajevu.

Ogromna većina Srba (95%) Sarajevski korpus Vojske Republike Srpske, koji su bili učesnici građanskog rata na teritorija Grada Sarajeva su kao i Indijanci starosjedioci, bili svoji na svome, uz mali procenat (5%) Srba koji su bili u drugim jedinicama Vojske Republike Srpske, JNA, i drugim paravojnim jedinicama iz Srbije i Crne Gore. Ovaj stav sam izveo na osnovu podataka: iz Bosanske knjige mrtvih, Mirsada Tokače; objavljenog istraživanja crnogorskih i srbijanskih žrtava u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, Nataše Kandić; i podataka iz knjiga i monografija o pripadnicima Armije BiH i Vojske Republike Srpske koji su ratovali na području Grada Sarajeva.

Srbi, građani Sarajeva, postavili su, zaposjeli su, svoje policijske i vojne snage na granicama svojih narodnih/etničkih srpskih teritorija Grada Sarajeva za koje su smatrali da imaju, polažu pravo. Neposredno prije osnovali su i objavili postojanje SAO Romanija i rukovodstva srpskih opština, pa formirali vojne jedinice, Policiju i Vojsku Republike Srpske.

Moram naglasiti da ne prihvatam zlonamjenu praksu svih onih koji Srbi iz Bosne i Hercegovine imenuju kao bosanski Srbi. Dobronamjernim čitaocima ovog teksta i većini Srba, od političara, (Milorada Dodika) do čobana sa Morina je jasno da nema u Bosni i Hercegovini bosanskih Srba (osim šačice izdajica srpskih koji se tako ocjećaju, zna se zašto, prodali narodnost za večeru!)

Volio bih radi utvrđivanja istine, i njenom objavljivanju i ponavljanju u svjetskom javnom mnjenju, šta je to opkoljeno i podjeljeno Sarajevo, i ko su tu bili dobri i loši momci, da P.Handke i S.Žižek posjete dva Sarajeva, Sarajevo i Istočno Sarajevo, čija teritorija je nekad pripadala zajednici Grada Sarajeva (do 1992. godine) i poslušaju drugu stranu, srpsku stranu price, pogleda na podjeljeno i opkoljeno ratno Sarajevo, jer su priču bošnjačke strane mogli ćuti i pročitati hiljadama puta, bez obzira na to, zalažem se da ponovo čuju i prvu stranu, ne i jedino pravu!

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (20.10.2019.)

Komentari
Twitter
Anketa

Да ли ћете искористити туристички ваучер?

Rezultati ankete
Blog