Intermezzo

Video šetnja rzavskim bregovima (VIDEO)

Po prvi put snimljeni su kadrovi na lokalitetu zidina srednjovjekovnog Brakovičkog grada (Rujišta) u Višegradskoj župi, a snimanje je obavljeno i na vidikovcu Butkove stijene iznad Višegrada, kao i na prostoru šumskih kompleksa iznad Višegradske banje, planinskom vrhu Crvene stijene i obalama rijeke Drine.