Društvo

Istraživanje: 44,1% ispitanika protiv legalizacije marihuane u BiH

Agencija PRIME Communications je za potrebe vlastitih istraživačkih projekata u decembru 2019. godine sprovela istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o legalizaciji marihuane.

Njih 44,1% se uopšte ne slaže sa tim da se legalizuje marihuana, dok se 16,5% uglavnom ne slaže. Svaki peti ispitanik (17,7%) ima nedoumice oko toga, dok 17,7% njih uglavnom ili potpuno podržava legalizaciju marihuane. 

Grafikon  1.

Kada se odgovori podijele po etničkoj pripadnosti vidimo da se legalizaciji marihuane najviše protive Srbi (65,9%), potom Hrvati (59,3%) i Bošnjaci (58,7%). Među onima koji su u nedoumici da li treba da se legalizuje marihuana je podjednak procenat (oko 17,5%) pripadnika sva tri naroda. Da se maruhuana treba legalizovati smatra 19,9% Bošnjaka, 14,1% Srba i 13,0% Hrvata.  


Grafikon 2.

U istraživanju je učestvovalo 1500 ispitanika, a primijenjena je tehnika usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primijenjen je više-etapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška + - 3%).

 

Frontal
Twitter
Anketa

Da li vas samoizolacija čini nervoznim?

Rezultati ankete
Blog