SARS-CoV-2

Mjere suzbijanja epidemije pokazuju rezultate u tri najteže pogođene evropske zemlje

Tri najteže pogođene evropske zemlјe epidemijom COVID-19, počele su da pokazuju rane znakove usporavanja virusa, otprilike tri sedmice nakon primjene mjera ograničenja.

Italija, Španija i Francuska počele su da bilježe pad dnevnog broja umrlih u nedjelju. Takođe, ove države su počele da pokazuju ''izravnanje'' krivulje, odnosno više od jednog uzastopnog dana pada stope novih slučajeva.

ITALIJA

Italija, koja još uvijek bilježi najveću stopu smrtnosti sa 15.887 smrtnih slučajeva, bila je prva evropska zemlјa koja je uvela restriktivne mjere 10. marta, kada su građanima zabranjena sva putovanja, a samo ona preduzeća neophodna za funkcionisanje društva su ostala otvorena.

21 dan od uvođenja restriktivnih mjera, 30. marta, dnevni broj novih slučajeva pozitivnih na SARS-CoV-2, pao je sa 5.217 na 4.050. Od tada, broj novih slučajeva se povećavao umjereno, krećući se otprilike između  4.000 i 4.800 dnevno, što je mnogo niže od vrhunca od 21. marta kada je dnevni broj novih slučajeva pozitivnih na SARS-CoV-2 bio 6.557.


U nedjelјu, 27 dana od primjene restriktivnih mjera,  Italija je takođe prijavila svoj treći uzastopni pad broja smrtnih slučajeva, a broj na taj dan je iznosio 525 umrlih. Na vrhuncu epidemije virusa, 27. marta, u jednom danu je umrlo 919 lјudi.

ŠPANIJA

Slična stvar se dogodila i u Španiji poslije 21 dana. Nakon uvođenja restriktivnih mjera 14. marta, Španija je započela treći uzastopni pad broja umrlih 3. aprila, zabilježivši 850 smrtnih slučajeva. Do nedjelјe se ta brojka smanjila na 694.


Broj novozaraženih u Španiji je 2. aprila takođe krenuo da opada. U nedjelјu broj novih slučajeva naglo je pao sa 6.969 na 5.478.

FRANCUSKA

Francuska je uvela restriktivne mjere 17. marta, sedam dana nakon Italije, a broj umrlih i novozaraženih je krenuo da  se smanjuje od 3. aprila. Međutim, tamošnja slika je manje jasna, iskrivlјena skokom broja umrlih i novozaraženih, 2. i 3. aprila.

Ovaj skok je posljedica prethodno neprijavlјenih smrti i infekcija virusom SARS-CoV-2, koje su se desile u staračkim domovima, a ne u bolnicama. Ove brojke su dodane nacionalnom zbiru u ta dva dana, iako se većina tih slučajeva odigrala ranije.

18. dana nakon uvođenja restriktivnih mjera, u nedjelјu je broj umrlih od COVID-19 bio 518, što je ogroman pad od 2. aprila, kada je taj broj bio 1.355 umrlih. Međutim, brojevi od ove nedjelje pokazuju samo povratak na nivoe otprilike slične onima prije tog skoka 2. aprila.


Nedjelјa je bila treći uzastopni dan Francuske u opadanju broja novozaraženih. Ova država je zabilježila 2886 novih slučajeva, što je ohrabrujuće nizak broj, poslije samo 19 dana nakon uvođenja restriktivnih mjera. Međutim, samo dva dana ranije, zemlјa je zabilježila 23.060 novozaraženih.

Ovi podaci su u skladu sa dešavanjima u kineskoj provinciji Hubeji, na koju je otpalo 80% svih zabilježenih slučajeva u Kini, odnosno da primjena restriktivnih mjera u trajanju od tri do četiri sedmice utiče na širenje virusa.


Izvor: businessinsider.com

Frontal/D.M.

Blog