Društvo

Istraživanje: U BiH treba izbaciti vjeronauku iz škola?

Agencija PRIME Communications je za potrebe vlastitih istraživačkih projekata u decembru 2019. godine sprovela istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine. U istraživanju je učestvovalo 1500 ispitanika, a primijenjena je tehnika usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primijenjen je više-etapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška + - 3%).

Grafikon 1. 

Ako pogledamo odgovore svih ispitanika vidimo da se 52,8% njih uopšte ne slaže da se vjeronauka izbaci iz škola, dok se 16% uglavnom ne slaže. Nedoumice oko statusa vjeronauke u školama ima 16,7% ispitanika, dok 11,5% podržava ovu ideju. 


Grafikon 2.

Kada odgovore podijelimo po etničkoj pripadnosti vidimo da se ukidanju vjeronauke najviše protive Srbi (73%), potom Bošnjaci (65,5%) i najmanje Hrvati (61,4%). Ipak među Hrvatima nalazimo najveći procenat (23,7%) onih koji su još uvijek u nedoumici, kao i 17,3% Srba i 13,3% Bošnjaka. Podršku ukidanju vjeronauke u školama pruža 17,4% Bošnjaka, 14% Hrvata i 6,6% Srba. 

NAPOMENA

U skladu sa preporukama Savjeta Evrope mediji su prilikom objavljivanja rezultata istraživanja dužni da objave sljedeće elemente: 

1.Naziv organizacije koja je naručila istraživanje;

2.Naziv agencije koja je sprovela istraživanje i metod koji koristi;

3.Uzorak i moguća odstupanja;

4.Datum sprovođenja istraživanja.

Molimo sve medije koji budu prenosili rezultate ovog istraživanja da se pridržavaju ovih preporuka.

 

Frontal
Blog