EU integracije BiH

Poljoprivredno-prehrambenom sektoru 20 miliona evra

Evropska unija izdvojila je 20 miliona evra za modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Sredstva će biti dostupna u okviru četvorogodišnje projekta EU4Agri (2020-2024), koji će podržati oko 2.600 poljoprivredno-prehrambenih proizvođača širom BiH.

Na ovaj način, EU pruža podršku ovom sektoru ne samo u otvaranju novih radnih mjesta, već očuvanju postojećih i oporavku od posljedica COVID-19 pandemije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,25 miliona evra, a provode ga i sufinansiraju sa 250.000 evra sredstava Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru će biti provedena putem poziva za dodjelu grantova u tri oblasti: 

1) ulaganje u primarnu proizvodnju i kapacitete za preradu u cilju ojačanja tržišne efikasnosti, 

2) jačanje savjetodavnih usluga za unapređenje znanja i razvoj vještina, 

3) jačanje i diverzifikacija ruralne ekonomije. 

Projekat će takođe korisnicima pružiti tehničku pomoć kako bi što uspješnije iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva.

Prvi javni pozivi za dodjelu grantova u okviru projekta EU4Agri planirani su za juli, septembar i oktobar 2020. Okvirni plan svih očekivanih javnih poziva je u prilogu.

Svi pozivi će biti objavljivani na web stranici UNDP-a u BiH (https://www.ba.undp.org/), kao i na društvenim mrežama EU u BiH.

 

Frontal

 

Twitter
Anketa

Da li već sada znate za koju političku partiju ili pojedinca ćete glasati na predstojećim lokalnim izborima?

Rezultati ankete
Blog