VIDEO

Ljepota sokolačkog sela Kruševci zabilježena dronom (VIDEO)

Sokolačko selo Kruševci smješteno je sjeverozapadno od Knežine, a lijevo od puta Sokolac- Knežina-Olovo i kroz njega protiče rijeka Bioštica.

U Knežini i Kruševcima nalaze se brojna izletišta, počev od centra Knežine – Maluši, Paleza, ribnjaka, gdje sokočani rado dolaze uživajući u savršenom miru i čistom vazduhu.

O kakvoj prirodnoj ljepoti se redi možete pogledati u video prilogu koji je na svoj Youtube kanal postavio Dragan Radović.

Naselje Knežina smješteno na ušću rijeke Kruševice u Biošticu, ispod sjeverozapadnog oboda planine Kravarevice. Vrelo Bioštica se nalazi u ovom živopisnim kraju, tačnije u Malusi prekrasnom ambijentu koje ima značajnu turističku vrijednost

Oba pomenuta sokolačka sela raspolažu sa velikim i neiskorišćenim prirodnim bogatstvom, te kulturno istorijskim spomenicima, vjerskim objektima, pećinama…


Izvor: SeeSrpska / Foto: Dara Kalajdžić Rundić
Blog