Vijesti

Институт за јавно здравство: Препоруке за кориштење клима уређаја

ЈЗУ Институт за јавно здравство објавио је основне препоруке за кориштење клима уређаја у контексту превенције и контроле ширења COVID 19.

Институт за јавно здравство објавио је опште и специфичне мјере:

Опште мјере

Поштовати мјере за које постоје докази да смањују ризик за пренос SARS-CoV-2, а оне укључују:

• Физичко дистанцирање 2 метра

• Респираторна хигијена

• Темељна хигијена руку у складу са већ описаним препорукама

• Одговарајућа/препоручена употреба маски за лице

Специфичне мјере

Мјере које се односе на системе за гријање, вентилацију и климатизацију

• Одржавати системе гријања, вентилације и климатизације у складу са упутством произвођача, посебно у вези са чишћењем и промјеном филтера. Подешавања уштеде енергије, као што су вентилација под притиском коју контролише тајмер или CO2 детектор, треба избјегавати. Директни проток ваздуха треба да се скрене са група појединаца да се избјегне пренос патогена од заражених субјеката.

• Истражити опције како би се избјегло коришћење рециркулације ваздуха колико год је могуће. По потреби тражити савјет од произвођача.

• Повећати број измјена ваздуха на сат у просторији што је више могуће. Ово се може постићи природном (отварање прозора и врата) или механичком вентилацијом (вентилатори), у зависности од окружења. Избјегавати јака струјања ваздуха, поготово ако у просторији борави више људи.

• Узети у обзир величину просторије, степен затворености и не-механичку вентилацију и намјену за коју ће се просторија користити приликом доношења одлука (нпр. ако је висина плафона виша од 3 м, а клима постављена уз строп, много је мања могућност да ће капљице доћи до уређаја, поготово ако у просторији борави мањи број људи, а посао је канцеларијски).

• За смањење ризика приликом кориштења ових уређаја узети у обзир техничке спецификације у погледу логистичког распореда у затвореном простору, укључујући и физичко постављање механичких вентилационих система. Ове спецификације треба да узму у обзир очекивани број корисника, врсте корисника и активности које се проводе. Као општи принцип, механичка вентилација треба да буде организована тако да минимизира правац непрекидног струјања ваздуха за стационарне особе (нпр.у супермаркету касирка и купци имају различит ниво кретања и вријеме боравка у истом простору, што значи да треба минимизирати правац непрекидног струјања ваздуха према запосленику/касирки).

 

Фронтал
Blog