Anketa

Da li bi ste primili vakcinu protiv Kovida-19?

U novoj anketi pitamo vas: Da li bi ste primili vakcinu protiv Kovida-19?

Možete glasati za jedan od dva ponuđena odgovora: 

1) Da

2) Ne

 

Frontal

 

Blog