Svijet

Zaštitimo generaciju: Uticaj pandemije na djecu

Pandemija virusa korona imala je poguban uticaj na obrazovanje djece iz siromašnijih sredina i primjećeno je povećavanje jaza između djece iz bogatih i siromašnih porodica otkrilo je novo globalno istraživanje međunarodne nevladine organizacije "Spasimo djecu".

Međunarodna nevladina organizacija "Spasimo djecu" objavila je novi izvještaj pod nazivom "Zaštitimo generaciju", zasnovanom na najvećem ikada globalnom istraživanju te vrste od proglašenja pandemije prije šest mjeseci.

Oko 25.000 djece i njihovih roditelja i staratelja iz 37 zemalja u kojima oragnizacija „Spasimo decu“ radi, podijelili su svoja iskustva, strahove i nade tokom ove globalne krize.

Globalno istraživanje otkrilo je:

-Dvije trećine djece tokom izolacije uopšte nije imalo kontakt sa nastavnicima; svako osmo od desetoro ispitane djece vjeruje je da su naučili malo ili ništa od zatvaranja škola.

-93% domaćinstava koja su izgubila više od polovine prihoda zbog pandemije prijavila su poteškoće u pristupu zdravstvenim uslugama.

-Nasilje kod kuće udvostručilo se kada su škole zatvorene: kada su škole zatvorene, prijavljena stopa iznosila je 17% u poređenju sa 8% kada su škole ponovo otvorene i dijete je moglo da pohađa.

-63% djevojčica češće ima zadatak da obavlja više poslova po kući, u poređenju sa 43% dječaka.

-Hitno su potrebna ulaganja u obrazovanje, zdravstvo i ishranu, službe za mentalno zdravlje i zaštitne mreže.

Pandemija virusa korona proširila je nejednakosti na liniji bogatstva i pola, pokazalo je istraživanje - kod siromašnijih domaćinstava veća je vjerovatnoća da će pretrpjeti gubitke dohotka (82%) od onih koja nisu klasifikovana kao siromašna (70%).

Što se tiče zdravlja, istraživanje je pokazalo isto što se tiče podjele po liniji bogatstva. Devet od deset domaćinstava koja su zbog pandemije izgubila više od polovine prihoda prijavili su poteškoće u pristupu zdravstvenim uslugama. 45% ispitanika iz siromašnih domaćinstava izjavilo je da ima problema sa plaćanjem medicinskih sredstava tokom pandemije.

Manje od 1% ispitane djece iz siromašnijih porodica imalo je pristup internetu za učenje na daljinu. Među domaćinstvima koja su se klasifikovala kao nesiromašna, bilo je 19%.

Oko 37% siromašnijih porodica prijavilo je poteškoće u plaćanju materijala za učenje, u poređenju sa 26% porodica koje su se klasifikovale kao siromašne.

Djeca koja zaostaju u svom obrazovanju imaju veći rizik da u potpunosti napuste školu i postanu žrtve dječijeg rada, dječjih brakova i drugih oblika eksploatacije.

Organizacija "Spasimo djecu" procjenjuje da je ova pandemija prouzrokovala najveću vanrednu situaciju u obrazovanju u istoriji, jer se oko 9,7 miliona djece ove godine nije vratilo u školu.

Pandemija  više pogađa djevojčice od dječaka, pokazalo je istaživanje.

63% ispitanih djevojčica reklo je da više poslova obavlja oko kuće, a više od polovine (52%) izjavilo je da više vremena provodi brinući o braći i sestrama. Među dječacima je to bilo 43%, odnosno 42%. 20% djevojčica je izjavilo da ima previše poslova da bi mogle da uče, u poređenju sa 10% dječaka.

Istraživanje organizacije je uključilo više od 8.000 djece između 11 i 17 godina i više od 17.500 odraslih iz 37 zemalja svijeta.

Rezultate istraživanja možete pogledati OVDJE.


Izvor:https://www.savethechildren.net/
Frontal/A.G.
 
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete
Blog