Vijesti

Održana druga Regionalna radionica u okviru projekta Upravljanje izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save (FOTO)

Danas je u Slavonskom Brodu, po drugi put održana Regionalna radionica u okviru projekta Upravljanje izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save.

Druga regionalna radionica na temu "Priprema simulacije vježbe kriznog štaba: Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski Brod i djelovanje u slučaju poplave" organizovana je u saradnji  s Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR, Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama.

Ova regionalna radionica organizovana je s ciljem stvaranja polazišta za uspješnu pripremu i provođenje simulacije vježbe kriznog štaba u slučaju nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski brod i djelovanja u slučaju poplava, a čije je održavanje predviđeno za maj 2022. godine. Učesnici radionice raspravljali su o hipotetičkom događaju iznenadnog izlijevanja naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski Brod i slučajevima poplava, o ulogama i saradnji nadležnih institucija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te protokolima komunikacije, donošenja odluka i složenog odgovora u ovakvim kriznim situacijama. U okviru radionice raspravljalo se i o ograničenjima i rizicima vezanima za uspješnu provedbu planirane simulacije stožerne vježbe na lokaciji Slavonski Brod.

Službenik za informisanje Lučke uprave Slavonski Brod, Vjekoslav Janković, u uvodnom je izlaganju naglasio kako su aktivnosti i uspjeh WACOM projekta od izuzetne važnosti za luku Slavonski Brod, budući da se u tom dijelu rijeke Save očekuje veliki priliv brodova s kojim raste i krivulja rizika od određenih iznenadnih događaja i nesreća na rijeci.

„Aktivnosti radionica u sklopu WACOM projekta vrlo su važne budući da se na području Slavonskog Broda nalazi pretovar naftnih derivata, a u neposrednoj se blizini, u susjednoj Bosni i Hercegovini na samoj obali rijeke Save nalazi i rafinerija Brod.

S obzirom na ove okolnosti, zajednička saradnja institucija i hitnih službi u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u sprječavanju slučajeva izlijevanja naftnih derivata u rijeku Savu i poplava ključna je kako bi se ovakve situacije prvenstveno prevenirale, a ukoliko do njih ipak dođe, u što kraćem roku sanirale“, rekao je Vjekoslav Janković.

Voditelj projekta u ime Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Danijela Ždrale isto tako je istakla važnost međunarodne saradnje i poticanja harmonizacije mehanizama civilne zaštite u Europskoj uniji.

„Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske u partnerstvu s Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR na nivou Bosne i Hercegovine operativnim mjerama, programiranjem i mjerama prevencije štiti i spasava ljude, materijalna dobra i životnu sredinu. Razvoj mehanizama odgovora u izvanrednim situacijama poput ove obuhvata planiranje simulacija štabnih vježbi te razvoj aplikacija i pomoćnih alata za simulaciju koji su od izuzetne važnosti za saradnju institucija.

Međunarodnom saradnjom i harmonizacijom mehanizama civilne zaštite u Evropskoj uniji, nastojimo unaprijediti naše djelovanje i učiniti ga što efikasnijim, kako unutar entiteta i države, tako i u prekograničnoj saradnji“, izjavila je Danijela Ždrale.

WACOM projekt sufinanciran je od strane Programa transnacionalne suradnje - Interreg Dunav i uključuje ključne partnere iz četiri zemlje u slivu rijeke Save: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

 

Frontal

Blog