Politika

Tранспаренси објављује истраживање о корупцији

САРАЈЕВО - Транспареси Интернешнел БиХ ће данас у 10.00 часова, у хотелу Холидеј Ин у Сарајеву, медијима, представницима институција и широј јавности представити резултате првог дијела кварталног истраживања перцепције грађана о корупцији у Босни и Херцеговини.


Истраживање је спроведено у сарадњи са Призм Рирсрч и рађено је по за њега посебно развијеној методологији. Обухватило је репрезентативни узорак од око 1.000 испитаника из свих дијелова БиХ, а основни циљ истраживања је препознавање појавних облика корупције, мјерење њеног интензитета, те идентификовање кључних фактора и узрока који утичу на њено ширење, како би се установили најефикаснији начини борбе против корупције.

Резултати кварталних истраживања перцепције грађана о корупцији у БиХ, мериторни су показатељи, који служе институцијама власти, политичким странкама и политичарима, донаторима, аналитичарима, инвеститорима, научницима и другима, за процјену ставова грађана, анализу јавног мњења и трендова.

Истраживање перцепције корупције се спроводи на кварталној основи, како би се утврдиле промјене у перцепцији корупције у односу на претходне периоде, те промјене у перцепцији учинковитости примјене антикорупцијских мјера и програма.

Ово истраживање је дио пројекта под називом "Промовисање антикорупцијских реформи", уз подршку Амбасаде Краљевине Норвешке у БиХ.

 

Komentari
Blog