Tema nedelje

Научни пројекти у РС

Влада РС је на јучерашњој сједници одобрила средства Министарству науке и технологије за пројекте и активности.


Укупан износ свих средстава је 1.885.980,00 КМ, за период 01.01-31.12.2011. годинe.

Ова средства се одобравају за сљедеће позиције: Пројекти и програмске активности у области технологије – 445.980,00 КМ; Пројекти и програмске активности научних институција – 990.000,00 КМ и Помоћи појединцима у области науке – 450.000,00 КМ.

Објављена је и ранг листа научно-истраживачких пројеката који ће бити суфинансирани у 2011. години.

С обзиром на (не)изблиједјело сјећање на ''научне'' пројекте који су рађени уз помоћ Министарства породице омлaдине и спорта, није згорег погледати листу на којој има занимљивих пројекта и назива, али нема података о новцу који ће добити сваки пројекат појединачно.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2011. годину, расположива финансијска средства за суфинансирање научно-истраживачких пројеката из области друштвених наука износе 120.000,00 КМ.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2011. годину, расположива финансијска средства за суфинансирање научно-истраживачких пројеката из области хуманистичких наука износе 100.000,00 КМ.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2011. годину, расположива финансијска средства за суфинансирање научно-истраживачких пројеката из области пољопривредних наука износе 200.000,00 КМ.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2011. годину, расположива финансијска средства за суфинансирање научно-истраживачких пројеката из области инжењерства и технологије износе 250.000,00 КМ.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2011. годину, расположива финансијска средства за суфинансирање научно-истраживачких пројеката из области медицинских наука износе 150.000,00 КМ.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2011. годину, расположива финансијска средства за суфинансирање научно-истраживачких пројеката из области природних наука износе 180.000,00 КМ.

Komentari
Blog