BiH

MMF odobrio BiH 58,9 miliona evra

SARAJEVO, Međunarodni monetarni fond /MMF/ odobrio je BiH uplatu 58,9 miliona evra, nakon završenog prvog pregleda po stendbaj-aranžmanu.

„Izvršni odbor MMF-a završio je pregled ekonomskih performansi BiH po programu koji je podržan 24-mjesečnim stendbaj-aranžmanom. Završetak pregleda omogućava uplatu 50,73 miliona specijalnih prava vučenja /SDR/ /oko 58,9 miliona evra/, čime je ukupna uplata po programu dostigla 101,46 miliona SDR /oko 117,9 miliona evra/“, saopšteno je iz MMF-a.

Završavajući pregled, Izvršni odbor MMF-a juče je odobrio zahtjev za odricanje od nepoštovanja kriterijuma performansi za fiskalni balans Vlade Federacije BiH od septembra ove godine.

Vršilac dužnosti predsjedavajućeg u Izvršnom odboru Minuče Šefik /Minouche Shafik/ nakon diskusije rekla je da su dosadašnja dostignuća BiH po programu ohrabrujuća, uz nastavak fiskalnih ograničenja, poboljšanu koordinaciju ekonomske politike i oprezne politike finansijskog sektora.

„Program koji je podržao Fond nastavlja da obezbjeđuje vrijedan oslonac za ekonomsku politiku usred teških spoljašnjih i unutrašnjih okolnosti. Budžeti za 2013. postižu dobar balans između podrške rastu i potrebe za srednjoročnom konsolidacijom. Zadržavanjem ili smanjenjem tekućih troškova stvara se prostor za povećanje socijalne pomoći i podrške privatnom sektoru“, navodi Šefikova.

Ona ističe da će uspjeh u postizanju održive fiskalne konsolidacije u srednjoročnom periodu zavisiti od napretka u strukturalnim fiskalnim reformama.

Šafikova navodi da će nastavak reforme sistema privilegovanih penzija u FBiH i racionalizacija plata u strukturi vlasti BiH, uključujući i agencije, generisati strukturalne uštede i stvoriti prostor za investicije koje će podstaći rast i prioritetnu socijalnu potrošnju.

„Pored toga, pojačana kontrola nižih nivoa vlasti, vanbudžetskih fondova i javnih kompanija, kao i koraci prema poboljšanju poreske administracije, pomoći će da se poboljšaju finansije. Uspjeh ovih reformi će zahtijevati jaku političku volju i pažljivo planiranje reformskih mjera“, navodi Šefikova.

Ona naglašava da oprezne politike finansijskog sektora nastavljaju da promovišu finansijsku stabilnost, a planovi da se poveća nadzor banaka i poboljša pripremljenost za krizu, te da se razmatra okvirno rješenje za nekvalitetne kredite, su „koraci u pravom smjeru“.

„Bliska koordinacija i saradnja između Centralne banke, agencija za nadgledanje banaka i domaćih supervizora, te Agencije za osiguranje depozita, biće od ključnog značaja“, navodi Šefikova.

Specijalna prava vučenja su odobrena BiH 26. septembra u iznosu od oko 392,9 miliona evra. 

Srna/Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Koju vakcinu protiv kovida-19 biste primili?

Rezultati ankete
Blog