BiH

Pad transparentnosti javnih nabavki u BiH

Monitoring provođenja Zakona o javnim nabavkama ukazao na povećanje netransparentnosti i brojne zloupotrebe koje smanjuju konkurenciju i favorizuju pojedine ponuđače, dok u isto vrijeme nema efikasnog nadzora niti posljedica za zloupotrebe

BANJA LUKA - Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) objavio je izvještaj  Monitoring implementacije Zakona o javnim nabavkama BiH u okviru aktivnosti na praćenju provođenja antikorupcijskih reformi u BiH, koje provodi u saradnji sa Fondom otvoreno društvo (FOD).

Nalazi Monitoringa ukazuju na povećanje netransparentnosti u javnim nabavkama, jer su otvoreni postupci sa sveukupnog učešća u javnim nabavkama od oko 91% u 2008. godini, pali na 37 % u 2011.Ovo je prije svega posljedica izmjena Zakona o javnim nabavkama iz 2009. koje su podizanjem limita za direktne sporazume dovele do smanjenja broja nabavki provedenih otvorenim postupcima. Naime,

Zloupotrebe pri primjeni samog Zakona izazvane su proizvoljnim tumačenjima propisa, lošom koordinacijom institucija svih nivoa, te neodgovornošću pojedinaca u svim bitnim segmentima za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. Cijenom tenderske dokumentacije ili načinom njenog pribavljanja u startu se obeshrabruju pojedini ponuđači roba, usluga ili radova, dok se pri pripremi dokumentacije definišu kriterijumi koji pak favorizuju odeređene ponuđače.

Još uvijek nje uspostavljen adekvatan nadzor nad procesom javnih nabavki, od strane Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi, te nema posljedica za netransparentne i protivzakonite javne nabavke. Gotovo 80% donesenih rješenja o opravdanosti žalbi ponuđača završi okončavanjem postupka ne u njihovu korist, već najčešće neregularnim poništavanjem javnih nabavki od strane ugovornih organa, a do sada ni jedan ponuđač nije obeštećen.

Ne postoji ni adekvatan odgovor pravosuđa - kašnjenje sa donošenjem sudskih presuda čini ih bespredmetnim, jer je nakon dvije ili tri godine nemoguće ispraviti neregularan proces nabavki, a brojni  izvještaji službi za reviziju koji ukazuju na nepravilnosti u provođenju javnih nabavki nisu rezultirali adekvatnim istragama.

„Na sve navedeno, umjesto usvajanja novog Zakona o javnim nabavkama, koji bi ojačao nadzor i omogućio efikasniju kontrolu, vladajuće stranke su Vijeću ministara uputile prijedlog Zakona kojim se višestruko povećavaju naknade za pokretanje žalbenog postupka (u iznosu od 500 KM do vrtoglavih 25.000 KM, u zavisnosti od vrijednosti nabavke). Ovako predloženi troškovi žalbenog postupka predstavljali bi strahovitu destimulaciju i diskriminaciju oštećenih ponuđača u postupcima nabavki poslali bi opasnu poruku poslovnom svijetu i građanima da je svaki pokušaj borbe protiv neregularnosti i korupcije u javnim nabavkama i suprotstavljanja finansijskim oligarsima, koji najčešće kontinuirano i dobijaju ugovore o nabavkama, unaprijed izgubljena bitka”, kažu u TIBiH.

Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Da li građani BiH koji prime vakcinu, treba da budu privilegovani (nesmetan odlazak na utakmice, pozorište, bioskop, nenošenje maski u zatvorenom prostoru), u odnosu na one koji nisu primili?

Rezultati ankete
Blog