EU integracije BiH

Objavljeno elektronsko izdanje brošure „Na granici sa EU“

Direkcija za evropske integracije objavila je na web sajtu www.dei.gov.ba elektronsko izdanje brošure „Na granici sa EU“. Brošuru čini 76 pitanja i odgovora o uticaju ulaska Republike Hrvatske u EU na Bosnu i Hercegovinu i njene građane.

Pitanja su razvrstana u četiri kategorije, a najvećim dijelom tretiraju postupke i situacije u kojima se građani BiH svakodnevno mogu naći. Brošura je primarno namijenjena internet korisnicima, a pojedina pitanja sadrže i linkove za više informacija.

Odgovore na pitanja, koja su dijelom prikupljena i posredstvom on-line obrasca koji je bio dostupan na web sajtu Direkcije, verifikovale su nadležne institucije u BiH, kao i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova R Hrvatske. Izrada on-line brošure jedna je od aktivnosti koju Direkcija realizuje u okviru kampanje informisanja javnosti o implikacijama ulaska RH u EU na BiH. Brošura će u prvom tromjesječju 2013. imati i štampano izdanje u vidu letka džepnog formata.

Elektronsko izdanje brošure se nalazi na web sajtu Direkcije u kategoriji Publikacije.

Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

U ovom trenutku čega se najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog